Osteopati

Osteopatisk behandling i dag - systematiserte erfaringer
Diagnostisering  og praktisk utøvelse av osteopati
Hvilke  sykdommer, lidelser eller plager kan osteopatien avhjelpe?Osteopatisk behandling i dag - systematiserte erfaringer
Osteopati kan beskrives som et  system for undersøkelse og behandling av muskelskjelettsystemet og  bindevevsnettverket. Osteopaten undersøker, tolker og behandler unormale/økede spenninger i  den del av muskelskjelettsystemet og bindevevsnettverket som er tilgjengelig med hendene.  En vurdering av kroppens bindevevsnettverk er viktig, fordi det omslutter alt vev og binder  kroppen sammen til en enhet. Bindevevet danner glideflater mellom strukturene, overfører  biomekaniske spenninger og bringer med seg blodkar, lymfe og nerver. Undersøkelsen i  bindevevsnettverket kan ifølge osteopatirepresentanter avdekke restriksjoner som ved  osteopatisk behandling gir reduserte smerter og plager i muskelskjelettapparatet.

<<Tilbake

Diagnostisering  og praktisk utøvelse av osteopati
Enhver osteopatisk behandling innledes med en grundig undersøkelse med sykehistorie, holdningsanalyse, bevegelighetstester og palpasjon (kjenne kvaliteten på vevet). En vurdering av kroppens bindevevsnettverk er viktig. Undersøkelsen leder til en osteopatisk diagnose. Den osteopatiske diagnostikk er klassifisert i WHOs internasjonale klassifisering over sykdommer og dødsårsaker som den somatiske dysfunksjon. Målet er å finne sammenhenger til aktuelle problemer. Det er viktig å avdekke områder med nedsatt funksjon og bevegelighet. Disse kan ofte ha sammenheng med områder der symptomer og smerter manifesterer seg. Andre områder av kroppen enn der pasienten kjenner smerten blir også ofte undersøkt og behandlet. Ved osteopatisk manuell behandling av funksjons- og bevegelsesforstyrrelser søker osteopaten å gjenvinne kroppens normale bevegelighet og sirkulasjon. Osteopati utføres for å oppnå maksimalt samspill mellom bindevevsnettverket, muskelskjelett-, nerve- og sirkulasjonssystemet. Behandlingen blir individuelt tilpasset pasienten ved hver enkelt konsultasjon. Den osteopatiske behandling skjer med et bredt spekter av manuelle mobiliseringsteknikker.

Disse kan være alt fra  teknikker for avspenning, tøyninger og rytmisk leddbevegelse (mobilisering), til korreksjon  av ledd (manipulering), om ikke relative og absolutte kontraindikasjoner foreligger.    Behandlingshyppigheten  varierer, vanligst er konsultasjonene ukentlig, senere sjeldnere. Akutte problem kan trenge 1-3  behandlinger. Kroniske problem kan kreve 6-8 behandlinger, fordelt over en  lengre tidsperiode. Det er også gode erfaringer med  osteopatisk vedlikeholds behandling på kroniske plager.

<<Tilbake

Hvilke  sykdommer, lidelser eller plager kan osteopatien avhjelpe?
Osteopati er egnet til å  behandle akutte og kroniske belastningslidelser hos mennesker i alle aldre. Plagene kan oppstå etter langvarig belastning, akutte skader, ulykker og arr. I tillegg gir  osteopater helse- og livsstilsinformasjon med tanke på å forebygge mot plager, smerter og  lidelser. Osteopatisk behandling er egnet for en rekke tilstander.
Smerter kan komme fra:

  • rygg
  • bekken
  • hofte
  • kne
  • fot
  • hodet
  • nakke
  • skulder
  • albu


Plager kan være hodepine, visse typer migrene,  svimmelhet, whiplash plager, tennisalbu, betennelsestilstander i albu og skuldre, samt skulder- og  nakkeproblemer, lumbago, prolaps, ischias, bekkenløsning før og etter fødsel,  stressinkontinens, idrettsskader, stivhet, halting, dårlig balanse, artritter (betennelsestilstander i ledd)  og holdnings- og/eller motoriske vansker hos barn. Osteopater behandler også  følgetilstander etter sykdommer fra andre kroppssystemer som obstipasjon, småbarnskolikk,  sure oppstøt, astmatiske plager og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Osteopater behandler ikke sykdom, men noen av de funksjonsforstyrrelser som en del sykdomstilstander kan  skape. Dersom osteopatisk undersøkelse og sikkerhetstester gir mistanke om aktiv sykdom eller  strukturelle skader, rådes pasienter til å oppsøke lege for å få en nærmere skolemedisinsk utredning.

<<Tilbake